Downloads

​Hier vindt u alle informatie die u kunt downloaden. Zo kunt u alles nog een keer op uw gemak doorlezen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden

Circulaires
In de circulaires vindt u onder meer informatie over de premieheffing.

SFU informatie 2024
SFU informatie 2023
SFU informatie 2022
SFU informatie 2021
SFU informatie 2020
SFU Informatie 2019
SFU Informatie 2018
SFU Informatie 2017
SFU Informatie 2016
SFU Informatie 2015
SFU Informatie 2014
SFU Informatie 2013
SFU Informatie 2012
SFU Informatie 2011

Formulieren
Loonsomopgave (alle jaren)

Collectieve Arbeidsvoorwaarden 
Wilt u goed op de hoogte zijn van de reglementen binnen uw branche? Zorg dan dat u van de  Cao op de hoogte bent.
Cao voor Uitzendkrachten

Cao Stichting Fonds Uitzendbranche
Algemeen verbindendverklaring 2022
Cao Stichting Fonds Uitzendbranche 2022
Algemeen verbindendverklaring 2020-2021
Cao Stichting Fonds Uitzendbranche 2020
Verlenging algemeen verbindendverklaring 2019-2020
Algemeen verbindendverklaring 2018-2019 (aanvulling januari 2019)
Algemeen verbindendverklaring 2018-2019
Cao Stichting Fonds Uitzendbranche 2018-2019
Algemeen verbindendverklaring 2017

Cao Stichting Fonds Uitzendbranche 2016
Algemeen verbindendverklaring 2016
Cao Stichting Fonds Uitzendbranche 2015
Algemeen verbindendverklaring 2015
Algemeen verbindendverklaring 2014
Algemeen verbindendverklaring 2011

Statuten
Statuten (juli 2014)

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010

Convenanten
Convenant gegevensuitwisseling SNCU-SFU