Voordelen van SFU

Wat biedt SFU de werkgever?
Werkgevers kunnen gebruik maken van de diensten van de twee stichtingen. Zij hebben als doel om van de uitzendbranche een aantrekkelijkere werkgever te maken. Door gebruik te maken van de diensten van de stichtingen verbetert u namelijk niet alleen de kwaliteit van uw organisatie. Ook wordt toegezien op naleving van de Cao’s en dat helpt oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Ook de kwaliteiten van uw werknemers en de arbeidsomstandigheden krijgen de aandacht. Logischerwijze leidt dit tot een positief imago van de uitzendbranche.

Wat biedt SFU de werknemer?
Niet alleen werkgevers, maar ook de werknemer heeft baat bij de SFU. DOORZAAM zet zich in voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. SNCU zorgt ervoor dat de Cao wordt nageleefd door werkgevers. Hiermee bieden zij de werknemer steun, als bijvoorbeeld de werkgever niet handelt volgens de Cao’s voor Uitzendkrachten. Samen sta je per slot van rekening sterker.