Wie zijn aangesloten bij SFU?

Alle ondernemingen die lid zijn van de ABU zijn per 1 januari 2007 verplicht aangesloten bij de SFU. Op 1 januari 2008 is de NBBU toegetreden tot de SFU. Met het lidmaatschap van de NBBU zijn er nu in totaal ongeveer 950 werkgevers aangesloten. Sinds 20 juni 2007 zijn ook alle andere uitzendondernemingen die geen lid zijn van ABU of NBBU bij het fonds aangesloten.

Op 20 juni 2007 heeft de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid namelijk de Cao Sociaal Fonds 2007-2009 algemeen verbindend verklaard. Tijdens de periode van algemeen verbindend verklaring van de CAO zijn alle uitzendondernemingen verplicht aangesloten bij de SFU. Een uitzondering betreft ondernemingen die door de Minister gedispenseerd zijn. De periode van algemeen verbindend verklaring liep af op 30 maart 2009.

Per 28 juni 2009 heeft de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de nieuwe Cao Sociaal Fonds 2009-2014 algemeen verbindend verklaard. De algemeen verbindend verklaring loopt tot 28 maart 2014. In 2014 is er een nieuwe algemeen verbindend verklaring afgegeven die loopt van 4 september 2014 tot en met 31 december 2014. In 2015 is opnieuw een algemeen verbindend verklaring afgegeven, welke loopt van 14 april 2015 tot 17 september 2015. De algemeen verbindend verklaringen van de Cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche vindt u bij de downloads.