Wie zijn aangesloten bij SFU?

Alle ondernemingen die lid zijn van de ABU zijn per 1 januari 2007 verplicht aangesloten bij de SFU. Op 1 januari 2008 is de NBBU toegetreden tot de SFU. Met het lidmaatschap van de NBBU zijn er nu in totaal ongeveer 1.250 werkgevers aangesloten. Sinds 20 juni 2007 zijn ook alle andere uitzendondernemingen die geen lid zijn van ABU of NBBU bij het fonds aangesloten.

Op 20 juni 2007 heeft de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid namelijk de Cao Sociaal Fonds 2007-2009 voor het eerst algemeen verbindend verklaard. Tijdens de periode van algemeen verbindend verklaring van de CAO zijn alle uitzendondernemingen verplicht aangesloten bij de SFU. Een uitzondering betreft ondernemingen die door de Minister gedispenseerd zijn. Deze verbindend verklaring is daarna telkens weer verlengd.

De algemeen verbindend verklaringen van de Cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche vindt u bij de downloads.