Wat houdt Fase A en Fase 1+2 in?

​In de ABU-Cao voor Uitzendkrachten worden in artikel 10 drie fasen beschreven. Uitzendkrachten vallen onder één van deze drie fasen, afhankelijk van de duur van hun contract en in fase B ook het aantal contracten.

 • Fase A: contractduur van 78 weken
 • Fase B: contractduur van maximaal vier jaar en maximaal 6 tijdelijke contracten
 • Fase C: contractduur voor onbepaalde tijd

SFU ontvangt van u een premie die berekend wordt over het brutoloon van alle werknemers uit Fase A. Deze fase wordt in dit artikel als volgt beschreven:

 • De uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
 • Fase A duurt 78 gewerkte weken. De uitzendkracht is niet werkzaam in fase B (zie art. 10, lid 2) zolang nog niet in meer dan 78 weken is gewerkt voor dezelfde uitzendonderneming.
 • In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk een detacheringsovereenkomst is overeengekomen.
 • De 78 weken in fase A worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken tellen mee), zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling opnieuw.

Wat houdt Fase 1+2 in?

In de NBBU-Cao voor Uitzendkrachten worden in artikel 10 vier fasen beschreven. De NBBU-Cao geldt alleen voor uitzendondernemingen die als lid aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie NBBU. Uitzendkrachten vallen onder één van de vier fasen, afhankelijk van de duur van hun contract.

 • Fase 1: contractduur van maximaal 26 weken
 • Fase 2: contractduur van maximaal 52 weken (na fase 1)
 • Fase 3: contractduur van maximaal vier jaar (na fase 1 en 2)
 • Fase 4: contractduur voor onbepaalde tijd

SFU ontvangt van NBBU-uitzendondernemingen een premie die berekend wordt over het brutoloon van alle werknemers uit Fase 1 en Fase 2. Deze fasen worden in artikel 10 lid 1 uitgebreider beschreven.