SFU stichtingen

  • DOORZAAM, de stichting die zich inzet voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten
  • SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de Cao voor Uitzendkrachten

 

 

Snel downloaden

Loonsomopgave

Inlogscherm Loonsomopgave

De premie in 2024 is 0,15% van de loonsom van 2023.
Bij het indienen van de loonopgave kiest u voor het premiejaar 2024.
Daar vult u de loonsom van 2023. 

Besluit premiepercentage 2024

Jaarlijks stelt het bestuur van SFU de premie vast. In de bestuursvergadering van afgelopen november is besloten om de premie voor 2024  vast te stellen op 0,15% van de loonsom.

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de werkgeverslasten, de realisatie van de SFU doelstellingen (financiering van stichting Doorzaam en stichting SNCU) en de financiële positie van het fonds.

In het voorjaar ontvangt u van ons een brief met het verzoek om uw loonsom over 2023 aan ons door te geven. U hoeft niet op deze brief te wachten. Vanaf februari kunt u uw loonsom doorgeven door in te loggen op de online omgeving. Klik hiervoor boven dit bericht op de knop ‘Stuur uw loonopgave in’. 

​Over Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche Stichting Fonds Uitzendbranche wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao.

Hebt u na het lezen van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over SFU