SFU stichtingen

  • DOORZAAM, de stichting die zich inzet voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten
  • SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de Cao voor Uitzendkrachten

 

 

Snel downloaden

Loonsomopgave

Inlogscherm Loonsomopgave

De premie in 2020 is 0,05% van de loonsom

Besluit aanpassing premiepercentage 2020

De hoogte van de SFU-premie voor 2020 was eind vorig jaar vastgesteld op 0,1% van uw brutoloonsom van 2019. Door de coronacrisis heeft het bestuur dit besluit herzien. In overleg tussen werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers is besloten de premie te halveren naar 0,05%. Hiermee hopen we u als werkgever tegemoet te komen in deze financieel zware tijden. Maar door wel premie te blijven heffen, kunnen we met uw bijdrage de activiteiten in de uitzendbranche voortzetten.

Daarnaast wijzen wij u graag op een initiatief van Doorzaam, een van de twee stichtingen die SFU ondersteunt. Veel uitzendkrachten zijn in de coronacrisis hun baan verloren. Maar in andere sectoren is de vraag juist gegroeid. Doorzaam stelt 4.000 van-werk-naar-werk vouchers beschikbaar. Deze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor een cursus, training (on the job) of een e-learning die leiden tot herplaatsing. Voor meer informatie kijk op www.doorzaam.nl.

​Over Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche Stichting Fonds Uitzendbranche wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao.

Hebt u na het lezen van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over SFU