Wat is loonsom-afhankelijke premie?

De premie die u betaalt aan de SFU is loonsom-afhankelijk. De basis voor de hoogte van uw SFU bijdrage over 2024 is de loonsom over 2023. Alleen de totale loonsom van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van de uitzendonderneming met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:691 BW, met een maximum van 52 gewerkte weken bij één uitzendonderneming telt mee.  Dit komt overeen met iedereen die werkzaam is in Fase A (ABU-Cao) of voor iedereen die werkzaam is in Fase 1-2 (NBBU-Cao). Het is daarbij niet relevant of deze uitzendkrachten een uitzendbeding hebben. 

De premie wordt berekend over het SV-loon van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van:

  • de uitzendonderneming op basis van een uitzendovereenkomst met of zonder uitzendbeding in fase A of fase 1-2 in de fasesystematiek van de ABU CAO of NBBU CAO; of
  • een ongebonden uitzendonderneming in een avv-loze periode van de cao voor uitzendkrachten met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7: 691 leden 1 en 2.

Op het SV-loon brengt u de reserveringen in mindering die u eerder al tot de bruto-loonsom heeft gerekend die u aan SFU heeft doorgegeven. 

Let op! De verschuldigde premie van 0,15% (2024) is een zuivere werkgeversbijdrage. Met andere woorden: er mag geen inhouding op of verrekening met het loon van de werknemers plaatsvinden.

Is uw e-mailadres nog niet bekend bij SFU? Dan kunt u de knop 'wachtwoord vergeten' op dit moment niet gebruiken

Bent u uw wachtwoord om in te loggen vergeten? En is uw e-mailadres nog niet bekend bij SFU? Dan kunt u op dit moment helaas geen gebruik maken van de knop 'wachtwoord vergeten' als u inlogt bij de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). SFU werkt aan het oplossen van de verstoring. U ontvangt binnen een paar weken automatisch een brief met een wachtwoord. Dat wachtwoord kunt u gebruiken om voor de eerste keer in te loggen. En om het loonsomopgaveformulier in te dienen. U hoeft voor het ontvangen van een nieuw wachtwoord dus geen contact op te nemen, wij versturen u de brief automatisch. Onze excuses voor het ongemak.

Is uw e-mailadres wel bij ons bekend? Dan kunt u wel gewoon gebruik maken van de knop 'wachtwoord vergeten'. U ontvangt dan binnen enkele minuten een link in uw inbox om een nieuw wachtwoord aan te laten maken.