Wat houdt Fase A en Fase 1+2a in?

​In de nieuwe Cao voor Uitzendkrachten worden in artikel 13 drie fasen beschreven. Uitzendkrachten vallen onder één van deze drie fasen, afhankelijk van de duur van hun contract.

  • Fase A: contractduur van 78 weken
  • Fase B: contractduur van maximaal twee jaar
  • Fase C: contractduur voor onbepaalde tijd

SFU ontvangt van u een premie die berekend wordt over het brutoloon van alle werknemers uit Fase A. Deze fase wordt in dit artikel als volgt beschreven:

a.De uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
b. Fase A duurt 78 gewerkte weken (in afwijking van het bepaalde in artikel 7:691 lid 1 BW). De uitzendkracht is niet werkzaam in fase B zolang nog niet in meer dan 78 weken is gewerkt voor dezelfde uitzendonderneming.
c.In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij nadrukkelijk een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is overeengekomen.
d.De 78 weken in fase A worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken tellen mee), zolang er geen onderbreking is geweest van 26 weken of meer tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van 26 weken of meer dan begint de telling opnieuw.
e.In afwijking van het bepaalde onder a, b en d geldt voor uitzendkrachten van 65 jaar en ouder dat de uitzendkracht werkzaam is in fase A zolang deze nog niet in meer dan 130 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
 
De NBBU-Cao geldt alleen voor uitzendondernemingen die als lid aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie NBBU.Wat houdt Fase 1+2 in?
In de NBBU-Cao voor Uitzendkrachten worden in artikel 13, 14 en 15 vier fasen beschreven. Uitzendkrachten vallen onder één van deze vier fasen, afhankelijk van de duur van hun contract.

  • Fase 1: contractduur van maximaal 26 weken
  • Fase 2a: contractduur van maximaal 52 weken
  • Fase 2b: contractduur van maximaal 52 weken
  • Fase 3: contractduur van maximaal een jaar
  • Fase 4: contractduur voor onbepaalde tijd

SFU ontvangt van NBBU-uitzendondernemingen een premie die berekend wordt over het brutoloon van alle werknemers uit Fase 1 en Fase 2a. Deze fasen worden in artikel 13 beschreven.