Wat biedt STOOF u?

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)bestaat sinds eind 2003. STOOF krijgt van de SFU extra financiële middelen om te investeren in de opleiding van zowel uitzendkrachten als vaste werknemers. Uitzendondernemingen kunnen dus via STOOF ondersteund worden in het opleiden van hun werknemers.

Scholingsbestedingsverplichting
De uitzendonderneming is verplicht 1,02 procent van het in het desbetreffende jaar aan uitzendkrachtenwerkzaam in fase A verschuldigde brutoloon te besteden aan scholing van uitzendkrachten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Daar vindt u de regeling en alle formulieren.

Wilt u meer weten over STOOF? Kijk dan voor meer informatie op de website STOOF. Of schrijf naar:

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)
Postbus 144
1170 AC BADHOEVERDORP
Telefoon: (020) 655 82 16
E-mail: info@stoof-online.nl